Apteka Akademicka

Czym się leczyć i jak stosować leki na popularne dolegliwości. Zapraszamy!

Podstawowe informacje o PM10

normy pm10

Każdego roku zimą, większość informacji pogodowych z jakimi się stykamy, podaje informacje odnośnie do tego, jak duże mamy zagrożenie smogiem. Wiele z tych doniesień mówi między innymi o stężeniu pyłów PM10, PM 2,5, ozonu oraz wielu innych substancji. Nie dla każdego te informacje są jasne i czytelne. Wyjaśnijmy zatem co to jest pył PM10 oraz jakie są normy PM10, ponieważ jest to jedna z najważniejszych składowych smogu. 

PM10 co to jest?

Jak wspomnieliśmy pył PM10 jest to tak zwany pył zawieszony w powietrzu. Oprócz niego podawane są jeszcze stężenia między innymi pyłu PM2,5. Co jednak oznaczają cyfry, które pojawiają się obok wymienionych oznaczeń. Cyfra dziesięć oraz cyfra dwa i pół oznacza maksymalną średnicę cząstek pyłu podaną mikrometrach, jakie zaliczają się do danej frakcji. Dla PM10 jest to zatem 10 mikrometrów. Pył PM2,5 jest uważany za bardziej niebezpieczny, ale pył PM10 występuje powszechniej i ogólnie ocenia się, że wywiera na nasze zdrowie większy wpływ.

Jaka jest norma PM10?

Sprawa z normą PM10 nie jest prosta. WHO podaje dwie normy. Pierwsza jest to dobowa norma wynosząca 50 mikrogramów/m3. Druga jest to norma roczna wynosząca 20 mikrogramów/m3. Sprawa powinna być niby oczywista, ale taka nie jest. W Polsce mówi się o przekroczonych normach kiedy stężenie PM10 w powietrzu przekracza 200 mikrogramów/m3. Więcej na temat normy PM10 dowiesz się z tego wpisu.

 

 

 

Podstawowe informacje o PM10
Przewiń na górę