Terapia behawioralna wspomagana leczeniem farmakologicznym

Terapia behawioralna opiera się na założeniu, że to procesy uczenia mają podstawowe znaczenie w przypadku rzucenia i utrzymania niepalenia. Celem terapii jest zmiana zachowań, przyzwyczajeń oraz unikanie sytuacji mogących zwiększać chęć i potrzebę zapalenia papierosa.


Skuteczność terapii behawioralnej

Przyjmuje się, że terapia behawioralna osiąga dość dobre rezultaty, a co piątemu pacjentowi udaje się zerwać z nałogiem. Jest to zazwyczaj pierwsza z proponowanych metod leczenia. Obejmuje ona zróżnicowane techniki i etapy leczenia, w tym na przykład zapobieganie nawrotom czy kontrolę bodźców.

Zapobieganie nawrotom

Podstawą sukcesu terapii behawioralnej jest nabranie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach stresowych. W pierwszym etapie abstynencji nikotynowej zalecane jest nawet unikanie zachowań mogących wywoływać silną potrzebę zapalenia papierosa, jak choćby spotkania towarzyskie. Na późniejszym etapie trenuje się reagowanie na takie pokusy, w tym stosowanie czynności zastępczych na przykład spaceru lub postawy asertywnej. Należy mieć przez cały czas świadomość, że nawet chwilowa słabość może spowodować powrót do nałogu.

Kontrola bodźców

Kontrola bodźców polega na unikaniu czynników wyzwalających chęć zapalenia papierosa. Należy wyzbyć się wszystkich akcesoriów związanych z paleniem na przykład zapalniczek oraz unikać sytuacji kojarzących się z paleniem tytoniu.

Leczenie kompleksowe

Skuteczność w pokonywaniu nałogu można zwiększyć stosując podejście kompleksowe. Polega ono na łączeniu terapii niefarmakologicznej z nikotynową terapią zastępczą. Może być ona realizowana w formie inhalacji. Na rynku dostępny jest preparat Nicorette spray, który skutecznie łagodzi objawy odstawienne, w tym głód nikotynowy.

Terapia behawioralna wspomagana leczeniem farmakologicznym
Przewiń na górę